Normen en waarden

Door duidelijk te zijn waar je voor staat geeft je zekerheid aan kinderen. Normen en waarden horen daarbij. Waar staan wij voor, wat bieden wij.

Respect:

Respect voor elkaar en voor verschillen.

Bereiken we door diversiteit open te bespreken, meningen te respecteren en veel omgang met dieren.

Wereldnieuws is belangrijk en andere meningen worden niet bekritiseerd, maar begrepen. We zijn allemaal anders van oorsprong cultuur of gedachte. Dat we het niet eens zijn met iemand wil nog niet zeggen dat die persoon niet goed is.

Iedereen heeft zijn eigen talent en manier om gelukkig te zijn, daar gaan we naar op zoek, dat stimuleren we en oordelen we niet over. Het gaat niet om het maatschappelijk hoogst bereikbare, maar om dat na te streven waar men zelf het gelukkigste leven in gaat vinden.

We respecteren elkaars verschillen, talenten en uitdagingen. Helpen elkaar waar nodig en zijn er voor elkaar.

We hebben pony’s, honden, katten, kippen en een konijn. Op elk niveau kan hier zorg en verantwoordelijkheid voor gedragen worden. Daarnaast bieden de dieren vaak een enorme bron van troost en vormen zijn vaak een “luisterend oor” zonder te oordelen. Gewoon je verhaal vertellen zonder met adviezen en therapie geconfronteerd te worden kan ook heel fijn zijn.

Onze pony’s, honden en katten vragen om verantwoordelijkheid als het gaat om verzorging en voorzien in directe feedback bij ongewenst gedrag, ongefilterd en duidelijk. Wij geloven dan ook in het belang van omgang met dieren en de daarbij behorende verantwoordelijkheid.

Respect heb je ook voor je omgeving. De omgeving van Epe is bijzonder en draagt bij aan een besef van de kwetsbare wereld waarin wij leven en dat deze onze bescherming nodig heeft.

Kleinschalig:

Maximaal 4 kinderen naast ons kerngezin.

Gezinssituatie staat voorop, huislijk, gezellig, vertrouwd en ontspannen, kinderen wonen bij “ouders” in huis en niet in een therapie groep. Als ouders/verzorgers weten we heel goed wat een kind nodig heeft en waar dat te halen als we het zelf niet kunnen bieden.

Wij zijn om te beginnen “ouder/verzorger” en kunnen een zeer goede, professionele, begeleiding geven, met openheid waar mogelijk en afstand waar gewenst, maar geloven ook dat sommige begeleiding juist van buiten de ouder/verzorger-kind relatie moet komen om geen verwarrende rollen aan te hoeven nemen.

Iedereen rondom het kind heeft zijn eigen rol en positie.

Vertrouwen:

Vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Wij willen er voor elkaar zijn wanneer nodig, maar ook zelf moet je vertrouwen dat je iets kunt. Beter geprobeerd en gefaald, want dan heb je wat geleerd in plaats van iets vermijden en niet verder komen.

Falen mag, proberen mag en dus mag fouten maken ook, daar bieden wij de veilige omgeving voor.

Met vertrouwen komt ook weerbaarheid en relativeringsvermogen. Want iemand die leeft op basis van vertrouwen zal zijn neus stoten, vallen en opstaan. Dat hebben wij als ouders vaak genoeg meegemaakt en gedaan, deze veerkracht is voor ons van essentieel belang om door te geven.

Met open vizier en optimisme gaan we uitdagingen tegemoet en geloven in een goede uitkomst. Iets nieuws is niet eng, maar een cadeautje, een uitdaging, die eenieder op zijn eigen manier uitpakt en oppakt. Voor de één zijn het hele kleine stapjes die we samen nemen, voor de ander een grote valkuil waar we hem of haar bij moeten vasthouden. Hoe dan ook gaan we de uitdaging aan en bepalen we zelf ons succes en onze winst voor ons zelfvertrouwen.

Verantwoordelijkheid:

Staan voor wat je doet.

Fouten maken mag, zoveel als je wilt, maar ook de verantwoordelijkheid er voor uit te komen en het (helpen) oplossen horen daarbij. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag, Daar kom je voor uit en daar leer je van. De consequenties laten inzien van gedrag en het effect op anderen zijn belangrijke levenslessen die je alleen in een gezin kunt leren.

We wonen samen en hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het huis en de dieren, elk kind heeft zijn eigen wisselende taken, of het nou het rapen van de eieren van onze kippen, vullen van de vaatwasser of even stofzuigen is.

Verantwoordelijk leer je ook met je eerste bijbaan, de wereld ligt aan je voeten, maar je moet er wel wat voor doen. Werken, voor wat extra zakgeld is belangrijk voor ons. Als je daartoe in staat bent zullen we bijbaantjes stimuleren en met ons uitgebreide lokale netwerk is er altijd wel een passende plek te vinden.


Aan bovenstaande normen en waarden proberen wij ons handelen te toetsen. In ons dagelijkse leven streven wij ernaar dit na te leven. Door uit te spreken waar wij voor staan maken we ook duidelijk waar wij op aan te spreken zijn.