Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een plek waar jeugdigen met vaak meervoudige en complexe problematiek worden opgevangen. In een gezinshuis staat een zo normaal mogelijk gezinsleven centraal.

Een gezinshuis is een plek waar jeugdigen met vaak meervoudige en complexe problematiek worden opgevangen. Jeugdigen die niet langer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Dit onderscheidt ze van jeugdigen die in pleeggezinnen worden geplaatst hoewel de grens soms dun is.

De kleinschaligheid van een gezinshuis, de 24/7 aanwezigheid van de gezinshuisouder(s) en de zoveel mogelijk normale gezinssituatie zijn kenmerkend voor de geboden omgeving.

Een gezinshuis is open, toegankelijk en staat als “gezin” midden in de samenleving. Van de jeugdigen wordt verwacht dat ze ook zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het gezinsleven. Dit wordt gezien als een belangrijk deel van de ontwikkeling en is begeleiding die niet op dat niveau gegeven kan worden in een instelling.

Gewone activiteiten zoals school, sport, bijbaantjes, omgang met vrienden, vakantie en familie spelen een belangrijke rol in een gezinshuis.

Wat biedt een gezinshuis meer dan een pleeggezin?

Een gezinshuis biedt 24/7 zorg voor het kind door minimaal één gezinshuisouder. Daarnaast wordt er in een gezinshuis fors ingezet op begeleiding vanuit gedragswetenschapper en het zorg netwerk. Kinderen in een gezinshuis hebben meer behoefte aan zorg en begeleiding en het gezinshuis voorziet van uit een zo normaal mogelijke gezinssituatie op professionele wijze in de zorg en begeleiding.

Het gezinshuis en de eigen ouders?

De ouders van de jeugdigen worden zoveel mogelijk betrokken bij de opvang en dagelijkse ontwikkeling ook al is een plaatsing van een jeugdige in een gezinshuis niet altijd vrijwillig vanuit de ouders. Ouders blijven altijd een rol in het leven van een kind spelen of ze nou aanwezig en betrokken zijn of niet.