Zorg en behandeling

Als gezinsouders hebben wij een regisserende en coördinerende rol. Wij zijn de primaire verzorgers van de kinderen bij ons in huis en de eerste steun en toeverlaat. Wij zijn niet de gespecialiseerde therapeuten, maar vervullen nadrukkelijk de rol van ouder/verzorgende, met alle aspecten van diepgang die daarbij horen.

Waar nodig zijn wij het professionele verlengstuk van de gespecialiseerde hulpverlener, maar nooit de vervanger.

Samen met onze gedragswetenschapper, en andere betrokken hulpverleners uit ons netwerk of daarbuiten stellen wij een behandelplan op per kind en bepalen wij onze rol in dit proces. Samen stellen we doelen en bepalen welke ondersteuning nodig is.

Gerichte therapie wordt gegeven door de daarvoor opgeleide en gespecialiseerde zorgverlener en door ons thuis verder aangevuld en ondersteund. Of dat nou om psychotherapie, PMT, EMDR of iets “kleins” als huiswerkbegeleiding gaat. Waar nodig kunnen we ook gespecialiseerde ambulante hulpverlening inzetten in ons gezinshuis.

Ook specialistische dagbesteding, zoals een zorgboerderij of iets dergelijks behoort tot de mogelijkheden.

Maatwerk in onze begeleiding en professionele therapie staat voorop. Zo kunnen wij een stabiele, langdurige leefomgeving garanderen met altijd een passende behandeling en geschikte ondersteuning die op maat wordt samengesteld bij de actuele behoeftes van de jeugdige.