Plaatsing aanvragen

Wij zitten op het moment vol.

Wilt u als jeugdzorg hulpverlener weten of een jeugdige bij ons in het gezinshuis geplaatst kan worden dan verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen.

Wij zijn als gezinshuis onderaannemer bij Coachia en Coachia verzorgt namens ons de eerste matching, administratieve en financiële afhandeling.

Vanuit Coachia worden wij begeleid door Cynthia Siegers – van Herwijnen

Wij werken via Coachia onder de raamovereenkomst van Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Voor plaatsingen in ons gezinshuis uit andere jeugdzorgregio’s hanteren wij maatwerkovereenkomsten.

Wilt u eerst meer informatie neem dan contact met ons op.

Aanvraag formulier