Doelgroep

Ons gezinshuis biedt plaatsen aan voor kinderen met een leeftijd op het moment van plaatsen van ca. 3 á 4 tot en met 14 á 15 jaar. Dit zijn kinderen die door omstandigheden niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Wij zullen plaats hebben voor 4 kinderen naast ons kerngezin.

Voor ons is het belangrijk dat de kinderen passen bij ons gezin. De gezinssituatie zal mede daardoor een goede en therapeutische werking hebben op de kinderen.

Tevens is het van belang dat wij het kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, daarbij wel rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen van het kind. Elk kind is een individu met eigen uitdagingen en zal eigen begeleiding en waar nodig ook externe behandeling krijgen om vooruit te komen.

Op deze manier kunnen wij de maximale kans op groei en ontwikkeling bieden, om zover dit mogelijk is, zij later zo zelfstandig mogelijk een eigen plekje in de maatschappij kunnen innemen.

Wij zouden kinderen met de volgende problematiek kunnen plaatsen:

 • (complexe) Trauma’s
 • Hechtingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek die hanteerbaar is
 • Sociaal/emotionele achterstand en/of problemen
 • Psychiatrische aandoening
 • Lichte tot matige verstandelijke handicap
 • Psychosociale problemen
 • Problematische gezinssituatie
 • Een combinatie van deze problemen

Elk kind mag eerst wennen, dat geldt ook voor ons. Pas daarna zullen wij samen met ouders (indien mogelijk), voogd, het kind en de behandelcoördinator bekijken hoe de beste behandeling te bieden. Samen zullen we doelstellingen maken die realistisch zijn. 

Door de doelstellingen SMART te formuleren en als gezinsouder te acteren als regisseur tussen alle partijen geeft dat naar ons idee de hoogste kans op resultaat en rust voor het kind.

Wij willen dat de kinderen die in ons gezinshuis wonen een veilige plek bieden, daardoor zullen er ook een aantal contra-indicaties zijn.

Contra-indicaties:

 • Structureel (extreem) gewelddadig gedrag.
 • Een psychische stoornis waardoor functioneren in een gezin niet mogelijk is, zoals ernstig ODD.
 • Kinderen waarvan bekend is dat zij seksueel misbruik hebben gepleegd.
 • Problematische verslaving zoals: alcohol, drugs, gamen en gokken.
 • Omdat wij veel dieren hebben die hun best doen om de kinderen een fijn en veilig gevoel te geven, kunnen wij geen plek bieden aan kinderen die bekend zijn met dierenmishandeling.

Op deze manier kunnen wij de kinderen de best passende en veilige plek bieden.