Het Netwerk

Vanuit ons verleden hebben we inmiddels een uitgebreid netwerk van ondersteuning ontwikkeld. Op deze ondersteuning kunnen een beroep doen wanneer nodig. Zij kennen ons en wij kennen hen en hebben een hechte samenwerking ontwikkeld in de ondersteuning van onze eigen en pleegkinderen.

Samen vormen we zo een multidisciplinair team om de beste zorg te garanderen.

Een greep uit het aanbod:

Coachia

Coachia begeleidt ons als Gezinshuis. Wij zijn als onderaannemer bij Coachia aangesloten. Daarnaast levert Coachia toegang tot een uitgebreid netwerk van experts en begeleiders. Dit zorgt dat wij samen met een expert van Coachia altijd de juiste en passende zorg kunnen bieden aan de kinderen de bij ’t Dorpshuys zijn geplaatst.

Onder Coachia vallen ook de volgende gezinshuizen: Gezinshuis Ugchelen, Gezinshuis Ubuntu, Gezinshuis Apeldoorn en Gezinshuis Klaas&Corrie.

Coachia verzorgt voor ons ook de matching en plaatsing samen met onze gedragswetenschapper.

Gedragswetenschapper

Samen met onze gedragswetenschapper Rob Rutten bekijken wij de dossiers vaan aanmeldingen en bepalen wij of een plaatsing mogelijk is.

Daarnaast begeleidt onze gedragswetenschapper ons in de begeleiding van de kinderen en het opstellen van behandelplannen. Samen bepalen welke ambulante of externe zorg nodig er vanuit het netwerk nodig is, of er therapie behoefte is en hoe wij als gezinsouder het beste met het kind om kunnen gaan.

De Huisarts

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij ziekte of ongevallen. De huisartsenpost zit op loopafstand en beschikt ook over een polikliniek vanuit het Gelre ziekenhuis inclusief röntgenapparatuur. Hier vindt o.a. ook logopedie plaats.

Intraverte 

Intraverte is er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen.

Wij zijn erg blij met Intraverte in ons netwerk. Zelf hebben we bijvoorbeeld goede ervaring met o.a. de PMT die ze bieden.

De aanvullende ondersteuning van Intraverte bij onze opvoeding was van grote waarde en heeft onze kinderen verder gebracht.

Ronald Moes Fysiotherapie

Ronald Moes biedt vele verschillende vormen van fysiotherapie aan. Vaak uiten emoties zich in fysieke ongemakken. Naast het aanpakken van de bron, de nare emotie, het soms letterlijk opgekropte verdriet, is het ook goed de bijkomende kwaal te behandelen.

Dit om te voorkomen dat de bijkomende lichamelijke kwaal een blijvend karakter gaat krijgen of leidt tot nog meer klachten.

Worteltuin de Buitenhof

In Epe ligt Worteltuin de Buitenhof. Hier kunnen kinderen in een neutrale, veilige omgeving hun eigen ouders ontmoeten als dat niet in de normale huissituatie van ons gezinshuis mogelijk is.

Netwerk stichting wortel

Worteltuinen zijn het initiatief van stichting Wortel.

Voor onze kinderen zal de Worteltuin als zeer vertrouwd aanvoelen, want onze paarden zijn daar ook gestald.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Binnen het CJG werken het consultatiebureau, de jeugdartsen, het maatschappelijk werk, het jeugdteam en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Netwerk CJG Epe

Daarnaast biedt het CJG ook weer een netwerk aan andere zorgaanbieders voor ons.


De kracht van het netwerk

Zonder ons netwerk kunnen wij niet. Elk kind is uniek en heeft unieke zorg nodig. Dat vraagt om meer diversiteit dan er bij één enkele aanbieder gevonden kan worden. Als gezinshuis ouder zijn wij er voor de basiszorg, begeleiding en steun vanuit het gezin. Ons netwerk zorgt voor de zorg en begeleiding op maat. Dat kan op lokatie, maar ook bij ons in het gezinshuis.