Klachtenregeling

Ondanks onze beste intenties kan er sprake van onvrede zijn. Wanneer geplaatste kinderen of hun netwerk daar niet direct met de ons, de gezinshuisouders uit kunnen komen, kunnen zij de klacht direct laten beoordelen door de onafhankelijke klachtencommissie jeugd van het Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal zorg

Deze commissie doet een uitspraak over de mate van gegrondheid, eventueel aangevuld met een advies aan het gezinshuis. Als het mogelijk lijkt een oplossing te vinden door toch in gesprek te gaan, zal de klager eerst ondersteuning aangeboden worden door een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

De jongeren in Gezinshuis ’t Dorpshuys kunnen bovendien een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Wij zijn per 1 januari 2022 ingeschreven onder ID nummer 15739